ДГ №7 Снежанка
град Търговище

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“  

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

 

Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране

на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и

училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия.

Предоставят се допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Финансират се и обезщетения на персонала в резултат на преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на институции от системата на предучилищното и училищното образование.