ДГ №7 Снежанка
град Търговище

Съобщения

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че срокът, свързан с организацията по приема от Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Търговище, е от 01.03.2021 г. до 30.04.2021 г

 ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ПЕРИОДА НА НЕУЧЕБНОТО ВРЕМЕ
НА УЧЕБНАТА 2022-2023 г.