ДГ №7 Снежанка
град Търговище

Мисия и визия

Мисия на ДГ №7 "Снежанка":


Да постави основите в личностното развитие на всяко дете като бъдещ гражданин на Европа, чрез съхраняване на неговата национална, културна и родова идентичност, да го възпитаме като знаеща, можеща, с високо самочувствие личност, с вяра в собствените сили, с критично мислене и творчески нагласи, с широки интереси и компетенции, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

 

 Визия на ДГ №7 "Снежанка":

 

- Предпочитано място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно, с модерна, обновена и добре поддържана материална база, която да създава конкурентна среда, позволяваща на всяко дете да се развива и да израства според своите желания и възможности, подготвено за учене през целия живот;
- Средище на хора, които обичат децата и професията си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си;
- Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация.

Съобщения - ДГ №7 Снежанка - Търговище
Класиране - ДГ №7 Снежанка - Търговище