ДГ №7 Снежанка
град Търговище

Екип

Даниела Райкова - директор

 

 

 

Татяна Енчева - старши учител

 

 

 

Ирена Бориславова - старши учител

 

 

 

Нурай Хасанова - старши учител

 

 

 

Нели Георгиева - старши учител

 

 

 

Даниела Ватева - старши учител

 

 

 

Евелина Милушева - учител

 

 

 

 

Хатидже Юрукова - старши учител

 

 

 

Диана Пеева - старши учител

 

 

 

 

Галина Георгиева - счетоводител

 

 

 

 

Мариана Дянкова - ЗАС

 

 

 

Бехчед Исмаилов - оператор парни и водогрейни съоръжения

 

 

 

Еленка Войчева - помощник-възпитател

 

 

 

Галина Бонева - помощник-възпитател

 

 

 

Татяна Неделчева - помощник-възпитател

 

 

 

 

Румяна Алексиева - помощник-възпитател

 

 

 

Нели Методиева - помощник-възпитател

 

Радослава Николова - учител

Станислава Стойкова - учител

Светла Ставрева - старши учител

Фатме Тютюнова - учител

Лейля Хюсеинова - старши учител

 

Садие Мустафова - помощник-възпитател

Фатима Биркова - помощник-възпитател

Съобщения - ДГ №7 Снежанка - Търговище
Класиране - ДГ №7 Снежанка - Търговище