ДГ №7 Снежанка
град Търговище

Необходими документи

 

Заявление за записване  - Приложение №3 (вж най-долу в Прикачени документи)

Заявление за участие в класиране за прием - Приожение №1 (вж най-долу в Прикачени документи)

Заявление за отписване (Приложение №5)

 

При подаване на заявлението се представят оригиналите на документите, необходими за сверяване на посочените данни, както следва:

1. Заявление за участие в класиране за прием на дете в детска градина (Приложение №1)

2. Удостоверение за раждане на детето

3. Лична карта на единия родител/настойник или лице, полагащо грижи за детето

Съобщения - ДГ №7 Снежанка - Търговище
Класиране - ДГ №7 Снежанка - Търговище