ДГ №7 Снежанка
град Търговище

Бюджет и отчет

 

 

 

 

 

Прикачени документи

2024_03.31_Отчет ДГ 7
2024_03.31_Отчет
2024_Утвърден бюджет
2023.12._Отчет
2023.09.30_Отчет
2023_Утвърден бюджет ДД
2023_Утвърден бюджет МД
2023.06.30_Отчет АПСПО
2023.06.30_Отчет ДД
2023.06.30_Отчет МД
2023.03.31_Отчет СЕС
2023.03.31_Отчет ДД
2022.12.31_Отчет
2022.09.30_Отчет ДД
2022.09.30_Отчет МД
2022.09.30_Отчет
2022.06.30_Отчет АПСПО
2022.06.30_Отчет ДД
2022.06.30_Отчет МД
2021.12.31_Отчет АПСПО
2021.12.31_Отчет
2019.09.30_Отчет ДД
2019.06.30_Отчет МД
2019.06.30_Отчет ДД
2019.03.31_Отчет МД
2019.03.31_Отчет ДД
 2020.12_Отчет
2018_Отчет МД
2018_Очтет ДД
2018_Утвърден бюджет МД
2018_Утвърден бюджет ДД
 2019_Отчет бюджет ДД
 2019_Утвърден бюджет МД
2019_Утвърден бюджет ДД
2020.03.31_Отчет АПСПО
2020.03.31_Отчет МД
2020.03.31_Отчет ДД
2019.12.31_Отчет АПСПО
2019.12.31_Отчет МД
2019.12.31_Отчет ДД
2020_Утвърден бюджет МД
2020_Утвърден бюджет ДД
2021.09.30_Отчет АПСПО
2021.09.30_Отчет
2021.06.30_Отчет АПСПО
2021.06.30_Отчет МД
2021.06.30_Отчет ДД
2021.03.31_Отчет АПСПО
2021.03.31_Отчет МД
2021.03.31_Отчет ДД
2021_Утвърден бюджет ДД и МД