ДГ №7 Снежанка
град Търговище

ИКТ в детската градина

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

 

Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер и софтуер за институциите от системата на предучилищното образование